Иглолистни растения

Асортиментът на Разсадник "Манчеви" постоянно се увеличава. Ако не откривате търсеното от Вас растение, моля,  направете запитване!

Юниперус хоризонталис Блу чип / Juniperus horizontalis Blue Chip

Западна туя Смарагд / Thuja Occidentalis Smaragd

Западна туя Фастигиата/ Thuja occidentalis Fastigiata

Туя източна Компактна / Thuja Orientalis "Compacta

Източна туя Ауреа Нана / Thuja Orientalis "Aurea nana"

Западна Туя Голдън Глоуб / Thuja occidentalis "Golden globe"

Туя западна Tini Tim / Thuja Occidentalis Tiny Tim

Туя "Кан - кан" Thuja plicata "Can - Can"

Западна туя Глобоза / Тhuja occidentalis "Globoza"

Туя Западна Ерикоидна / Thuja Occidentalis "Ericoides"

Западна туя Даника / Thuja Occidentalis "Danika"

Западна туя Рейнголд / Thuja Occidentalis Rheingold

За контакти

Област Велико Търново, с. Лесичери
Стоян Манчев
   
0878 285 866
    manager@razsadnikmanchevi.com
Теодора Манчева
   
0878 180 034
    teodora_mancheva@mail.bg