Област Велико Търново, с. Лесичери

manager@razsadnikmanchevi.com

Услуги

Видове Услуги на Разсадник Манчеви

Доставка на растения​

За градински центрове и частни клиенти в страната и чужбина. Нашите растения са разпознаваеми от клиентите ни с доброто си качество и конкурентни цени.

Озеленяване ​

На частни и обществени обекти. Можем да изпълним вашия готов проект или да ви предложим най – добрите растения за вашата градина или балкон.

Поддръжка

На залани площи. В практиката си имаме множество реализирани обекти. Сред които паркове в страната, пречиствателни станции, хотели, къщи гости и частни дворове.

Осъществени проекти